Vår prisliste

Egenandeler gjeldende fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min10,-
Sykebesøk på dagtid/kveld223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding,
rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
59,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver59,-
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment
57,-

De som har frikort, barn under 16 år og gravide som kommer til graviditetskontroller og for svangerskapsrelatert sykdom, er fritatt for egenandeler.

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen116,-
Ekspedisjonsgebyr (tillegg for å sende/fakse noe hjem eller til annet sted):59,-
Faktureringsgebyr: Gebyr ved ikke kontant betaling eller betaling med kort (dvs. betaling med faktura): 69,-
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortose m.v.Etter kostnad
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
175/283,-
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Tilleggsytelser

(gjelder også de som har frikort/ barn og sv.skap)

Førekortattest600,-
TT-kort/HC-kort500,-
Oslo kommunale pensjonskasse – 1.gangserklæring1200,-
Oslo kommunale pensjonskasse – revisjonsskjema600,-
Helbredserklæring DNLF415,-
Generell helseundersøkelse (evt. blodprøver i tillegg)1000,-
Rekomandert sending av papirjournal700,-
Kortere attest med konsultasjon200,-
Kortere attest uten konsultasjon285,-
Lengre attest (med eller uten konsultasjon)700,-
Graviditetstest194,-
Vaksinering – setting av vaksine (mtr. kommer i tillegg, se under)200,-
Influensavaksine (vaksinesetting kommer i tillegg)95,-
Difteri/tetanus/polio/kikhostevaksine (vaksinesetting kommer i tillegg)340,-
Havrix (Hepatitt A-vaksine) (vaksinesetting kommer i tillegg)340,-
Havrix junior (Hepatitt A-vaksine) (vaksinesetting kommer i tillegg)310,-
Tyfoidvaksine (vaksinesetting kommer i tillegg)240,-
Reisevaksinasjonsveiledning pr. 15 min.350,-

Materiell (ikke inkl. konsultasjon)

(gjelder også de som har frikort/ barn og sv.skap)

GU-Utstyr67,-
Anoskopi67,-
Rektoskopi102,-
Spiral,inkl. GU-utstyr600,-
PIPELL (prøve fra livmorhulen)102,-
GRAV-Test (Takning og avlesning uten konsultasjon)194,-
EKG-utstyr102,-
Spirometri102,-
Glukosebelastning145,-
Frysning av vorter145,-
Sutur små kutt, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress145,-
Sutur store kutt/føflekk, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress198,-
Lokalbedøvelse (alene)34,-
Kompresser, enkle – liten10,-
Kompresser, enkle – stor15,-
Duodermplate og liknende85,-
Coban250,-
Elastisk bind75,-
Celeston Chronodose 1ml + Xylocain100,-
Lederspan 1ml + Xylocain180,-
Suturtakning102,-
Sårskift – lite102,-
Sårskift – stort198,-
Injeksjonsutstyr (der det ikke er egen takst)45,-
Urinprøveglass15,-
Kateter + kateriseringsutstyr181,-
Influensavaksine (vaksinesetting kr 200,-kommer i tillegg)181,-
Boostrix polio (difteri/tetanus/polio/kikhoste)(vaks.setting kr.200,-i tillegg)340,-
Havrix (vaksinesetting kr 200,-kommer i tillegg)340,-
Havrix junior310,-
Tyfoid240,-