Våre Tjenester

Vi utfører alle allmennmedisinske tjenester, bl.a:

Blodtrykkskontroller
Diabeteskontroller
Gynekologi og prevensjon, inkl. spiralinnsetting og tilpassing av pessar
Svangerskapskontroller
Hud
Allergiutredning
Infeksjonssykdommer
Barnesykdommer
Urinveislidelser og inkontinens (lekkasje)
Vurdering av lidelser i muskel og skjelett
Psykiske lidelser
Sykemeldinger
Henvisning når undersøkelse viser at det er nødvendig
INR/Marevan-kontroller
EKG
Spirometri
Fjerning av føflekker
Attester (til førekort, jobbsøknader osv.)